• Optimalna i efikasna rješenja pasivne zaštite od požara.

KLS d.o.o. je hrvatska tvrtka utemeljena 2018 godine, specijalizirana za optimalna i efikasna rješenja pasivne zaštite od požara.

Pasivna zaštita od požara predstavlja instalaciju proizvoda i sistema odnosno protupožarno odvajanje i brtvljenje prodora instalacija na granicama požarnih sektora u graditeljstvu.

U SURADNJI SA NAŠIM PARTNERIMA U MOGUĆNOSTI SMO VAM PONUDITI:

 • Sisteme i materijale za protupožarno brtvljenje
 • Zaštitu čeličnih i drvenih nosivih konstrukcija
 • Modeliranje požara
 • Odimljavanje i zaštita od požara

PASIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA - ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE MJERE

Jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu prema čl.8. Zakona o gradnji je sigurnost u slučaju požara. ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, NN 20/2017 )., člankom 10. zahtijeva se da građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara:

 • nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
 • nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
 • širenje požara na okolne građevine je ograničeno
 • korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni
 • sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE – MERCOR DUNAMENTI

Protupožarno brtvljenje je naziv za popunjavanje otvora u zidovima, podu i stropu, koje se izvodi prilikom vođenja instalacija kroz njih na granici požarnih sektora, odnosno kroz zidove, podove i stropove na koje se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na požar. Brtvljenje ovih otvora izvodi se posebnim materijalima koji osiguravaju istu klasu otpornosti na požar kao i građevinske konstrukcije zid, pod, strop kroz koje te instalacije prolaze.

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA – MERCOR DUNAMENTI

Svrha protupožarnih premaza i gipsa je povećanje otpornosti na požar čeličnih nosivih konstrukcija do granične vrijednosti od R30 do R240 minuta. Otpornost na požar nosivih i/ili nenosivih konstrukcija (zid, strop je sposobnost konstrukcije ili njenog dijela da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili cjelovitost (E), i/ili mehaničko djelovanje (M), u uvjetima djelovanja predviđenog požara.

 • POLYLACK A R15-R90

  Intumescentni, vatrootporni premaz na bazi otapala za čelične konstrukcije povećava otpornost na vatru. Već 236µm vatrootporne boje osiguravaju otpornost na vatru 30 minuta.

 • POLYLACK W R15-R120

  Intumescentni, vatrootporni premaz na bazi vode za čelične konstrukcije povećava otpornost na vatru. Već 224µm vatrootporne boje osiguravaju otpornost na vatru 30 minuta.

 • POLYPLAST G R30-R240

  Vatrootporni mort na bazi gipsa za čelične konstrukcije (otpornost na požar od 0,5 do 4 sat; komponenta na bazi gipsa; primjenjivo sa uobičajenim raspršivačima morta kada se pomiješa s vodom; s izvrsnim prianjanjem na površinu)

REFERENCE

 • Rasco Kalinovac
 • IBM zgrada predstavništva Budimpešta
 • Audi proizvodno postrojenje Győr
 • Samsung proizvodni pogon Tatabánya
 • Ikea trgovački centar Budimpešta
 • Duna Tower poslovni neboder Budimpešta
 • MOL Rafinerije Danube i Tisza
 • Zgrada Mađarskog parlamenta Budimpešta
 • Arena Laslo Papp nogometni stadion Budimpešta
 • Magvassy Mihály rukometna dvorana Győr
 • Zračna luka Liszt Ferenc Budimpešta
 • Hotel Ritz Carlton Budimpešta
 • Hotel Hilton Budimpešta